Regulamin • Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 16.00 w dzień przyjazdu a kończy o 10.00 w dzień wyjazdu
 • Parking dla naszych gości jest bezpłatny, niestrzeżony
 • Rezerwacja pokoi możliwa jest drogą telefoniczną tj. 18 20 163 13, 600 390 350 oraz drogą elektroniczną tj. kontakt@dwhalny.com.pl
 • Rezerwacja pokoi następuje po wpłaceniu zadatku w wysokości 40% ustalonej ceny w terminie 5 dni od daty potwierdzenia rezerwacji
 • Koszty związane z wynajęciem pokoju należy uregulować w pierwszym dniu przyjazdu (kwota zostaje pomniejszona o wpłacony zadatek)
 • W przypadku rezygnacji z pobytu z przyczyn od nas niezależnych zadatek nie podlega zwrotowi (podstawa prawna art. 394 kodeksu cywilnego)
 • W przypadku wcześniejszych wyjazdów zadatek również nie podlega zwrotowi
 • DW "HALNY" nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe (pieniądze lub inne kosztowności) pozostawione w pokoju lub na posesji obiektu bądź w jego obrębie
 • Wszystkich gości hotelowych naszego obiektu mających wartościowe przedmioty, prosimy oddawać do depozyty w dzień przyjazdu!
 • Za wszystkie szkody powstałe w czasie pobytu odpowiada wynajmujący, w przypadku dzieci ich rodzice lub prawni opiekunowie
 • Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna od 22.00 do 6.00
 • Gość hotelowy naszego obiektu nie może przekazywać wynajętego pokoju osobom trzecim, nawet w przypadku gdy nie wykorzystał całkowicie pobytu za który zapłacił
 • Osoby nie zameldowane w naszym obiekcie mogą przebywać w pokojach naszych gości do godz. 22.00 po uprzednim zgłoszeniu tego faktu właścicielowi bądź pracownikowi obiektu
 • Za zachowanie osób odwiedzających odpowiada gość hotelowy
 • Ceny ustalone telefonicznie nie ulegają zmianie po przyjeździe
 • Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu
 • Przykro nam, ale nie akceptujemy zwierząt
 • Opuszczając pokój należy sprawdzić czy został on dokładnie zamknięty
 • W przypadku nie przestrzegania regulaminu właściciel może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu pieniędzy
 • W razie jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy dzwonić pod numer tj. 18 20 163 13 lub 600 390 350

 

UPRZEJMIE PROSIMY O PRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZASAD REGULAMINU