Regulamin

 

 

 • doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 16.00 w dzień przyjazdu a kończy o 10.00 w dzień wyjazdu
 • parking dla naszych gości jest bezpłatny, niestrzeżony
 • rezerwacja pokoi możliwa jest drogą telefoniczną tj. 18 20 163 13, 600 390 350 oraz drogą elektroniczną tj. kontakt@dwhalny.com.pl
 • rezerwacja pokoi następuje po wpłaceniu zaliczki w wysokości 40% ustalonej ceny w terminie 5 dni od daty potwierdzenia rezerwacji
 • koszty związane z wynajęciem pokoju należy uregulować w pierwszym dniu przyjazdu (kwota zostaje pomniejszona o wpłatę zaliczkową)
 • w przypadku rezygnacji z pobytu z przyczyn od nas niezależnych zaliczka nie podlega zwrotowi (podstawa prawna art. 394 kodeksu cywilnego)
 • w przypadku wcześniejszych wyjazdów zaliczka również nie podlega zwrotowi
 • DW "HALNY" nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe (pieniądze lub inne kosztowności) pozostawione w pokoju lub na posesji obiektu bądź w jego obrębie
 • wszystkich gości hotelowych naszego obiektu mających wartościowe przedmioty, prosimy oddawać do depozyty w dzień przyjazdu!
 • za wszystkie szkody powstałe w czasie pobytu odpowiada wynajmujący, w przypadku dzieci ich rodzice lub prawni opiekunowie
 • na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna od 22.00 do 6.00
 • gość hotelowy naszego obiektu nie może przekazywać wynajętego pokoju osobom trzecim, nawet w przypadku gdy nie wykorzystał całkowicie pobytu za który zapłacił
 • osoby nie zameldowane w naszym obiekcie mogą przebywać w pokojach naszych gości do godz. 22.00 po uprzednim zgłoszeniu tego faktu właścicielowi bądź pracownikowi obiektu
 • za zachowanie osób odwiedzających odpowiada gość hotelowy
 • ceny ustalone telefonicznie nie ulegają zmianie po przyjeździe
 • na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu
 • przykro nam ale nie akceptujemy zwierząt
 • opuszczając pokój należy sprawdzić czy został on dokładnie zamknięty
 • w przypadku nie przestrzegania regulaminu właściciel może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu pieniędzy
 • w razie jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy dzwonić pod numer tj. 18 20 163 13 lub 600 390 350

 

 

UPRZEJMIE PROSIMY O PRZESTRZEGANIE POWYŻSZYCH ZASAD REGULAMINU